E-poe üldsätted | Sportland Eesti

sportlandmagazine.com

1.1. Üldised tingimused kehtivad www.sportland.ee kliendi (edaspidi Ostja) ja www.sportland.ee (edaspidi Sportland) omaniku:

SIA Sportland
A.Deglava str. 50, LV-1035, Riga, Latvia
Telefoninumber +372 5886 8609 (E-R 9:00-17:00)
E-post: klienditeenindus@sportland.ee
Registrikood. 40003530961
KMKR nr LV40003530961
a/a Swedbank LV43HABA0551000102839

vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

1.3. Sportland jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja tootehindade muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist leheküljel www.sportland.ee . Kui Ostja edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuse jõustumist, siis Ostja jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.4. Sportland ja Ostja soovivad kaubelda www.sportland.ee kodulehekülje kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel.

1.5. Sportlandi koduleheküljel tellimust vormistades kinnitab Ostja, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

2.1. Ostja valib www.sportland.ee kodulehelt välja soovitud kaubad ning edastab info online klienditeenindajale.

2.2. Ostjale väljastatakse tellimuse kinnituse link. Palume Ostjal kontrollida enne tellimuse tasumist, et tellimuses esitatud info vastab kliendi tegelikule soovile.

2.3. Pärast kauba eest tasumist saadetakse kaup Ostjale sobivasse Omniva pakiautomaati või Omniva kulleriga ukseni.

2.4. Tellimuse kinnitamiseks saadetakse Ostjale arve tasumise kohta kinnitus e-postiaadressile koos käesolevate lepingutingimustega.

2.5. Müüja ja Ostja vahel jõustub müügileping alates Ostja poolt tasutud ostusumma tervikuna laekumisest Müüja arvelduskontole.

3. Kauba hind

3.1. Sportlandi koduleheküljel müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes ilma saatmiskuluta. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%. Toote hinnale lisanudub ka toote kohaletoimetamise hind.

3.2. Sportland jätab endale õiguse hindasid korrigeerida. Kui Ostja edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli tellimuse kinnitusel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

3.3. Täpsem informatsioon kohaletoimetamisviiside ja -hindade kohta on toodud punkti „Kohaletoimetamine” all.

4. Ostmine

4.1. Kauba hind või kauba saadavus võib jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui Ostja on esitanud tellimuse enne vastavate tingimuste muutmist, kehtivad Ostjale tellimuse hetkel kehtinud lepingutingimused.

4.2. Kui tellimust ei ole võimalik täita, võetakse Ostjaga ühendust ning tagastatakse tasutud summa.

5. Maksmine

5.1. Kui tellimus ja kontaktandmed on korrektselt täidetud/edastatud, saadetakse Ostjale arve Ostja poolt Sportlandile avaldatud e-postiaadressile.

5.2. Pärast kaupade eest tasumist saadetakse kliendile kinnitus e-posti aadressile.

5.3. Sportlandi kodulehel www.sportland.ee teostatud tellimused vaadatakse läbi ajavahemikus E-R 9.00-17:00, välja arvatud riiklikel pühadel.

5.4. Veebi tellimuste puhul ei ole võimalik kauba eest tasuda kinkekaardiga.

6.1. Ostetud kaupasid toimetatakse kohale Omniva pakiautomaadi või kulleri vahendusel Eesti Vabariigi piires.

6.2. Ostetud kaubad jõuavad Ostja poolt valitud pakiautomaati 2 kuni 7 tööpäeva jooksul alates arve tasumisest. Kui arve on tasutud nädalavahetusel või pühade ajal, siis tarnitakse kaup tellijani pühadele järgnevatel tööpäevadel 2 kuni 7 tööpäeva jooksul peale arve tasumist. Eriolukorras võib esineda kaupade tarnes viivitusi.

6.3. Omniva pakiautomaati on kauba kohaletoimetamise transpordimaksumus 2.95 eurot (hind sisaldab käibemaksu).

6.4. Omniva kulleriga on kauba kohaletoimetamise transpordimaksumus ukseni 6.95 eurot (hind sisaldab käibemaksu).

6.5. Kaupade tagastamisel ei kuulu kauba kohaletoimetamise transpordimaksumus Ostjale tagastamisele.

Tellimused ja tagastused

7.1. Tarbijal on õigus 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast kaup tagastada ja saada tasutud raha tagasi (v.a. kauba kohaletoimetamise transpordikulu). Taganemisõiguse teostamiseks võib Tarbija kasutada käesolevate tingimuste Lisana 1 toodud lepingust taganemise avalduse tüüpvormi või esitades Sportlandile muu ühemõttelise taganemisavalduse.

7.1.1. Kui Teile on arve väljastanud Sportland SIA, siis tuleb kaup tagastada aadressil: Rīga, Augusta Deglava iela 50, LV-1035 (tel nr: +371 26575454).

Tagastamine kui kaup on tellitud Omniva pakiautomaati: Teile saadetakse tagastuskood sõnumiga kui kaup on jõudnud pakiautomaati, selle koodiga saate toote pakiautomaadist tagastada. Tagastamiseks tuleb viia pakk Omniva pakiautomaati ja sisestada sõnumiga saadud tagastuskood.

Tagastamine kui kaup on tellitud Omniva kulleriga: Omniva kulleriga tellitud kauba tagastamiseks palume võtta ühendust meie klienditeeninudusega läbi Facebook Messengeri või kirjutada meile e-mailile klienditeenindus@sportland.ee.

7.2. Taganemisavalduse kättesaamisel tagastame raha samale arveldusarvele, millelt raha meile laekus viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, v.a. kui võime keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni tarbija on tagastanud meile taganetud lepingu esemeks olnud kauba või esitanud tõendi, et on selle kauba meile tagasi saatnud.

7.3. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning see peab olema originaalpakendis.

7.4. Originaalpakendi avamine tuleb teha ettevaatlikult, seda kahjustamata. Ainult juhul, kui pakendit ei saa lõhkumata/rikkumata avada, ei vastuta Ostja rikutud pakendi eest. Kui Ostja on rikkunud pakendi hooletuse tõttu ehk tootepakendit oli võimalik avada seda kahjustamata, on müüjal õigus nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

7.5. Juhul, kui klient avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup või kaup ei jõua kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, peab klient kohe ühendust võtma müüja esindajaga kirjutades e-posti aadressil klienditeenindus@sportland.ee, kirjutades Sportland Eesti Facebook messengeri või helistades klienditeenindusse +37258868609. Klienditeeninduse tööaeg on E-P 9:00-21:00.

7.6. Müüja vastutab kliendi poolt ostetud kauba eest selle transportimise jooksul. Kauba kättesaamise hetkest läheb kauba kahjustumise või kadumise risk üle kliendile.

7.7.  Kauba tagastamiseks palume ära täita tagastuslehe, mis on saadetud Ostjale koos kaubaga. Tagastusleht tuleb lisada juurde tagastatavale kaubale.
Tagastusleht peab sisaldama järgmist infot:

 • ostja nimi,
 • tagastatav kaup,
 • tellimuse number,
 • tagastamise põhjus ning arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda.

Juhul kui tagastusleht on kadunud, siis palume ühendust võtta klienditeenindus@sportland.ee või esitada punktis 7.7. toodud info vabas vormis.

8.1. Müüja kasutab Ostja poolt esitatud isikuandmeid ja andmeid sooritatud ostude kohta kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega ulatuses, mis on vajalik Ostja poolt esitatud tellimuse täitmiseks. Müüja ei edasta Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a postiteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik kauba kliendile kättetoimetamiseks.

8.2. Müüja töötleb Ostja isikuandmeid kooskõlas Müüja privaatsuspoliitikaga, mis on kättesaadav https://sportland.ee/privaatsuspoliitika/. Üksikasjalikuma teabe saamiseks Ostja isikuandmete töötlemise kohta palun tutvuge meie privaatsuspoliitikaga või võtke Sportlandiga ühendust.

9.1. Müüja vastutab ostetud kaubal ilmneva mittevastavuse eest 2 aasta jooksul alates kauba Ostjale üleandmisest. Tarbijale kauba müümise korral eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba kliendile üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Ostja kohustub Müüjat teavitama kauba mittevastavusest viivitamatult, hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni.

9.2. Ostja saab pretensiooni esitada võttes Sportlandiga ühendust e-posti teel kirjutades aadressile klienditeenindus@sportland.ee või kirjutades Sportland Eesti Facebook messengeri. Pretensioonil palume märkida kliendi nime ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, kaubal ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

9.3. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

9.4. Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest või hoiustamisest tekkinud kahjude eest.

9.5. Müüja ja Ostja vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse, tarbijakaebuste komisjoni ja/või enda elukohajärgse kohtu poole. Tarbijal on võimalik esitada kaebus ka veebipõhise ODR-platvormi kaudu, mis asub aadressil https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Puudusega kauba korral on tarbijal õigus:

10.1. Nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga.

10.2. Nõuda lepingust taganemist, juhul kui:

 • 10.2.1. müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,
 • 10.2.2. parandamine ebaõnnestub,
 • 10.2.3. müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud,
 • 10.2.3. kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

10.3. Müüja ei vastuta kauba puuduste eest juhul, kui:

 • 10.3.1. toote rikke on põhjustanud vale kasutamine või lohakas hooldus; toode on juba avatud või remonditud mitte meie ettevõtte poolt;
 • 10.3.2. mehhaaniliste vigastuste korral;
 • 10.3.3. rikke on põhjustanud ülepinge, vee- või tulekahju või muud tootjast mittesõltuvad asjaolud;

LISA 1 – taganemisavalduse tüüpvorm

Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvorm
(täitke ja tagastage käesolev vorm üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda)

Kellele: SIA Sportland
Aadress: A.Deglava str. 50, LV-1035, Riga, Latvia
Telefoninumber: +372 5886 8609
E-post: klienditeenindus@sportland.ee

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.