Sponsorlus | Sportland Eesti

sportlandmagazine.com

SPONSORLUS

Baltikumi suurima spordi- ja vabaaja tooteid müüva ning marketeeriva ettevõttena tunneme otsest vastutust Eesti spordi heaolu ja arengu eest.
Sportlandil on sadakond partnerit, kellega sporditurunduse maastikul toimuvad pidevad vastastikused tegevused. Samuti oleme kaastegevad rohkemal kui 150-nel spordisündmusel või üritusel. Sportland eristub just turunduseelarve kogupanuse osas sporditurundusse, mis on kordades suurem kui ühelgi teisel jaekaubandusettevõttel siin regioonis. Iganädalaselt laekub meile kümneid koostöö- ja sponsorluspakkumisi.

Sportlandi sporditurunduse eesmärgid on:
– Inspireerida Eesti inimesid rohkem liikuma.
– Muuta aktiivne eluviis veelgi huvitavamaks.
– Tuua sportimisvõimalused kättesaadavamaks.
– Tõsta Sportlandi ja meie brändide teadlikust klientide seas.
– Sportlandi kui suure spordifänni kuvandi kasvatamine.
– Tutvustades brände, nende lugusid ja tehnoloogilisi omadusi.
– Toetada jaemüüki.
– Olla tegevad seal kus on otsene sihtrühm.
– Promoda Sportlandi läbi koostööpartnerite ja ürituste.
– Anda partneritele ja üritusele meie tegevustega lisaväärtusi.

Tegevuste planeerimisel peame olulisteks:
– Emotsioone
– Tarbija kaasamist
– Lokaalset tegevust ja võrgustiku
– Personaalset lähenemist
– Elustiili propageerimist
– Spordituru kasvatamist
– Lisaväärtuse tekitamist

Partnerite valikul lähtume põhimõtetest:
– Anname oma panuse toote, finantseeringu, teadmiste, oskuste või aja näol, vastu soovime head mainet.
– Lähtume vastastikest üldistest turunduseesmärkidest.
– Koostöö on äritegevuse osa, ei ole heategevus.
– Peame oluliseks kontaktide hulka.
– Partneri huvid peavad vastama meie imagole, väärtustele, sihtrühma hoiakutele, elustiilile.
– Eristumine kaassponsorlustest.
– Haakuvuspunktide leidmine.
– Laiapõhjaliste ühisosa tekitamine.
– Kahepoolne soov sisuliselt panustada.
– Mõistlik hinnastus.
– Mõtteviis – Koostöö lepingu sõlmimisega alles algab!
– Pidev tähelepanu ja kaasatus partneri poolt.
– Partneri kanalite laiapõhjaline avatus Sportlandi sõnumitele
– Uuenduslikud lähenemised.

Sponsorluse või koostööettepanekul võtame arvesse:
– Taotlus on esitatud põhjalikult läbimõeldes, arvestades Sportlandi huve
– Taotlus on adresseeritud vaid Sportlandile
– Taotluses on ära toodud konkreetsed ettepanekud ühistegevusteks
– Taotluses on märgitud täpsed soovid ja mahud
– Taotlus esitatakse piisava etteteatamise ajaga. Üldreeglina võttes arvesse ettevõtte eelarve planeerimise ajaplaane.
– Üldreeglina ei toeta Sportland projekte, mis toimuvad väljaspool Baltikumi.
– Kooliprojektide esitamisel tuleb olla eriti originaalne. Kuna just antud taotluste maht on märkimisvääne, tuleb silmapaistmiseks eriliselt pingutada.

Taotlused tuleb esitada kirjalikult meiliaadressile info@sportland.ee

 

Toetame:
Rahvarohkeid spordi ja kultuurisündmusi
Ootused sponsorluse taotlejale:
– Anname oma panuse toote, finantseeringu, teadmiste, oskuste või aja näol, vastu soovime head mainet
– Lähtume vastastikest üldistest turunduseesmärkidest
– Koostöö on äritegevuse osa, ei ole heategevus
– Peame oluliseks kontaktide hulka
– Partneri huvid peavad vastama meie imagole, väärtustele, sihtrühma hoiakutele, elustiilile
– Eristumine kaassponsorlustest
– Haakuvuspunktide leidmine
– Laiapõhjaliste ühisosa tekitamine
– Kahepoolne soov sisuliselt panustada
– Mõistlik hinnastus
– Mõtteviis – Koostöö lepingu sõlmimisega alles algab!
– Pidev tähelepanu ja kaasatus partneri poolt
– Uuenduslikud lähenemised.

Ei toeta:
– Viimase minuti pakkumisi
– Tegevusi ja partnereid,kes tegutsevad väljaspool Baltikumi
– Toetusavaldus tuleb esitada meiliaadressile info@sportland.ee